Stropy

Wybór stropu, jaki będziemy posiadać w naszym budynku w znacznej mierze uwarunkowany jest od posiadanych przez nas możliwości finansowych. Poza tym jest ona zależny także w dosyć znacznej mierze od ogólnej bryły stawianego budynku i ścian znajdujących się jego wnętrzu. Większość budowanych domków wraz z nabyciem projektu ma już ściśle przypisany rodzaj stropu. Istnieje jednak możliwość jego zmiany, oczywiście po wcześniejszych uzgodnieniach z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru naszego domku. Jednym z najtańszych rodzajów stropu i dosyć często stosowanych jeszcze kilka lat temu był strop monolityczny.

Był to rodzaj, montowanego w obiektach budowlanych, w których to bryła była dosyć skomplikowanego zarysu. Wykonanie tego rodzaju stropu wiązało się z szalunkowaniem całej powierzchni pomieszczenia i odpowiedniego wyparcia jej poprzez szereg gęsto rozstawionych stempli. Grubość stropu monolitycznego wynosiła zazwyczaj od 12 do 20 centymetrów. Zapewnia on dosyć dobrą izolacje akustyczna pomieszczeń znajdujących się w budynku, czasami zbędne w tym przypadku jest stosowanie izolacji akustycznej, koniecznym natomiast okazuje się być zastosowanie dosyć dobrej izolacji cieplnej stropu. Innym rodzajem stropu jest tak zwany strop gęsto żebrowy.

Ten rodzaj stropu zalecany jest w szczególności dla budynków o mało skomplikowanej bryle zarysu. Proste ściany i odpowiedni ich rozstaw pozwala na prawidłowe położenie belek stropowych używanych w tego rodzaju rozwiązaniach. Jest to rodzaj strop o dosyć słabej akustyce i wymaga dodatkowego wyciszenia styropianem.
Copyright © 2011 budownictwo.