Po fundamentach ściany

Jednym z bardziej istotnych elementów każdego obiektu budowlanego poza odpowiednimi ławami fundamentowymi są także odpowiednio wykonane ściany fundamentowe stanowiące trwałą podstawę każdego budynku. Ściany fundamentowe są wykonywanymi zazwyczaj na dwa głównego rodzaju sposoby, są to tak zwane ściany zalewane inaczej mówiąc monolityczne, oraz ściany murowane.

Pierwszego rodzaju ściany, ściany monolityczne wymagają nieco więcej wkładu pracy, ich wykonanie wiąże się mianowicie z wykonaniem trwałych szalunków z desek, w których to zostanie umieszczone zbrojenie i zalany będzie beton. Stosowane są one przeważnie do wykonywania ścian, których to grubość nie przekracza 25 centymetrów, w technologii wykorzystującej tego rodzaju rozwiązania jest stosowany beton w klasie pomiędzy B15 a B20.

Beton ten jest dowożony z węzła betoniarskiego na teren budowy za pomocą samochodów ciężarowych zwanych popularnie "gruszkami". Czas, jaki jest potrzebny na wykonanie ścian fundamentowych pod dany budynek to zazwyczaj jeden dzień, oczywiście zależy to także w znacznym stopniu od ogólnej wielkości obiektu. W przypadku ścian murowanych z bloczków betonowych mamy doczynienia z metodą najczęściej stosowaną w dniu dzisiejszym podczas wznoszenia ścian fundamentowych budynku.

Bloczki te umożliwiają wznoszenie ścian o różnorodnej grubości, murowane są one na zaprawie cementowej z dodatkiem odpowiedniego rodzaju plastyfikatora zapewniającego szybsze i bardziej elastyczne wiązanie spoin. W niektórych przypadkach ścian fundamentowych wymaganym jest zastosowanie dodatkowego rodzaju zbrojenia.
Copyright © 2011 budownictwo.