Na początek fundamenty

Każdy jeden nowo wznoszony obiekt budowlany w postaci budynku, powinien posiadać na samym początku prac, odpowiednio wykonane ławy fundamentowe, na których to zostanie on posadowiony.

Każdy projekt zawierający rozwiązania technologiczne, które mają zostać zastosowane podczas wznoszenia danego rodzaju budynku w ścisły sposób określa i charakteryzuje, jakiego rodzaju i sposobu ma być posadowienie budynku na gruncie. Uwzględnia on odpowiedniego rodzaju parametry dotyczące obciążeń budynku, które to następnie zostaną przekazane na jego ławy fundamentowe.

Pod szczególna uwagę jest brana także nośność gruntu, to poprzez właściwe jej zbadanie i poznanie jej struktury projektanci mogą określić zarys zewnętrzny budynku, materiały oraz technologie, jakie powinny zostać użyte podczas jego wznoszenia.

Jeżeli nośność gruntu jest nieco słabsza od przeciętnie przyjmowanej wskazanym jest odpowiednie przystosowanie ławy do ogólnych wymogów konstrukcyjnych budynku. Szczególnych rozwiązań wymagają zazwyczaj obiekty stawiane na tego rodzaju gruncie jak grunty torfowiskowe czy też nasypowe, każdy grunt wybrany pod budynek powinien być przebadany geotechnicznie.

Jednym z niezmiernie ważnych elementów jest także odpowiednia głębokość ławy fundamentowej. Powinna ona znajdować się poniżej linii przemarzania gruntu określonej na dany obszar naszego kraju. Grania ta wacha się zazwyczaj w granicach 80cm-150cm, jedynie dla posadowień budynku o lekkiej konstrukcji nośnej może być przyjęta nieco niższa wartość, która to wynosi zazwyczaj około 50-60 centymetrów.
Copyright © 2011 budownictwo.